OVERZICHT VOORKEURSTIJDEN

We zijn een vereniging voor iedereen. De voorkeurstijden betekenen dus niet dat op de voorkeurstijden geen andere gebruikers kunnen komen.
Zinvol is dat alle gebruikers van het water voor ons clubgebouw zich op een startlijst inschrijven. Mocht er ruimte zijn, dan kunnen ook skiërs van andere disciplines zich inschrijven op de avonden die niet de voorkeur hebben.

 

MaandagavondIedereen 
DinsdagavondTP Waterksivanaf ca. 18:00 uur
WoensdagavondClubavondvanaf ca. 18:00 uur
DonderdagavondTP Waterski 
VrijdagavondTP Wakeboard 
ZaterdagochtendTP Waterskivanaf ca. 09:00 – 12:00 uur
ZaterdagmiddagIedereen 
ZondagochtendTP Barefoot 
ZondagmiddagIedereen