Werkweekend

Afgelopen weekend is er weer een huzarenstukje geleverd. Het straatwerk is weer een heel stuk gevorderd.
Naast waardering voor de leden die hun verplichte werkdag kwamen vervullen, is er bijzondere waardering voor die leden die bereid waren om zich meer dan de verplichte werkdag in te zetten. Alleen met deze inzet kan het straatwerk worden gerealiseerd. Nog een vol weekend er tegenaan en dan komt het einde in zicht. Getuige de foto’s mag het resultaat er zijn.
Maar er was meer dan alleen het straatwerk. Er lagen in het clubhuis lijsten klaar met vele andere klussen die geklaard moesten worden. Clubhuis, steigers, schans, containers en materiaal vroegen om aandacht. Gelukkig werd ook hier gewerkt en is er veel gedaan. Af is het allemaal nog niet, uitdagingen nog genoeg. Wordt vervolgd!

Straatwerk