Welkom op de vernieuwde site!

De afgelopen zomer is er door Robin Hes en Wil Witteveen hard gewerkt aan de website, zoals besproken tijdens de Voorjaars Ledenvergadering.
De website heeft een compleet andere uitstraling gekregen, is dynamischer en heeft meer mogelijkheden voor het toepassen van de diverse media (foto’s, filmpjes, facebook). Ook is er hard gewerkt om de overzichtelijkheid te verbeteren.
We denken dat we daar goed in zijn geslaagd.
Wat niet veranderd is, is het afgeschermde gedeelte alleen voor leden. Alleen het inloggen hiervoor is gewijzigd. Leden moeten zich registreren om toegang te krijgen.