Lid worden?

Een lidmaatschap aanvragen kan met behulp van het aanmeldingsformulier dat hieronder is te downloaden.

Er zijn twee opties:

1.     Opstaplidmaatschap

Je kiest voor een kennismakingsjaar en een opstaptarief.
De hoofdlijnen zijn:

  • Voor € 70,- (jeugd) en € 100,- (volwassen) vier skibeurten met trainer en gedurende het hele jaar ledentarieven aan onze bar.
  • Geldt alleen voor nieuwe leden, voor 1 jaar en eenmalig.
  • Geen werkplicht en geen bardiensten, geen stemrecht, geen snelvaarontheffing.
  • Na een jaar wordt je automatisch aspirant-lid.

Zie voor meer informatie het inschrijfformulier dat je hieronder kunt downloaden.

Opstaplidmaatschap volwassenen

Opstaplidmaatschap jeugd

2.   Volwaardig lidmaatschap

Je kiest voor een lidmaatschap met alle rechten en plichten die daar bij horen (zie inschrijfformulier dat hieronder is te downloaden).

Naar aanleiding van de aanvraag neemt iemand van het bestuur contact met je op om de inschrijving te bespreken. De verenigingsreglementen worden met je besproken, deze zijn eveneens hieronder te downloaden. Normaal gesproken zal de beslissing tot toelating positief zijn, we zullen dan tot inschrijving over gaan. Jouw volwaardig lidmaatschap begint altijd als aspirant-lid, wanneer er geen bijzondere omstandigheden zijn, wordt na één jaar je aspirant-lidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap.

Een vereniging is er voor de leden en kan niet zonder medewerking van de leden, wij verwachten van ieder lid dat hij of zij naast het sporten en recreëren zal meewerken aan diverse werkzaamheden die nodig zijn om de vereniging draaiende te houden. Vanzelfsprekend conformeren leden zich aan de statuten en huishoudelijk reglement van de waterskivereniging Maurik.
WSV Maurik is aangesloten bij de Nederlandse Waterski & Wakeboard Bond (NWWB), hetgeen betekent dat je tevens lid wordt van de NWWB.

Aanmeldingsformulier WSV Maurik

Tarievenoverzicht WSV Maurik

Huishoudelijk Reglement Waterski Vereniging Maurik – versie april 2018

Statuten WSV Maurik – versie 2010