Laatste straatsteen gelegd

Woensdag 15 mei werd de ‘laatste’ straatsteen gelegd door blootvoetSTER Kimberly Smid!

De foto is misschien niet helemaal helder, helder is wel dat we een mooi project hebben gerealiseerd.
Het straatwerk is tot aan het toegangshek volledig gereed en mag oogstrelend worden genoemd.
De vereniging heeft hiermee een langgekoesterde wens tot vervulling zien komen.
Zijn we nu helemaal klaar?

Nee, nog niet helemaal!

Volgend jaar gaan we nog het gedeelte tussen het toegangshek en het asfalt verharden (+/- 20 meter).
Wellicht dat het lukt om hiervoor nog een keer een beroep te doen op het Oranjefonds.
Wanneer dit stuk afgerond is, kunnen we spreken van een volledig “hartverwarmend, hard voor gewerkt, verhard toegangspad”

Binnenkort wordt het pad door Kees van Pul voorzien van een heuse straatnaam, te weten: “Laantje van Midland”.

Alle vrijwilligers, met name de leden die zich naast de verplichte werkdagen extra hebben ingezet, heel veel dank!
Bijzondere dank gaat uit naar Jens Bonnema voor zijn fysieke, mentale, en machinale inzet op dit project. Chapeau!

Ruud Nieuwenhuis
bestrating klaar 15 mei 2013 wkl