Barrooster 2.0

De link verwijst je door naar een Excel overzicht. Dit is een ‘alleen lezen bestand’.

Als je een datum ziet waar je een bardienst wil draaien, stuur dan een e-mail naar Evert van de Glind. Hij verwerkt dan je verzoek in het bestand.

Het e-mailadres is wsvevert@gmail.com 

Link naar het barrooster